Załącznik nr 2 do Regulaminu -  opłaty za korzystanie z usług komercyjnych

KSERO
   1s A 4 – 0,20
   2s A 4 -  0,40
   1s A 3 – 0,40
   2s A 3 – 0,80

LAMINOWANIE
   Format A 4 – 1,00

DRUKOWANIE
  1s A 4 cz/b  - 0,20
  2s A 4 cz/b  - 0,30

SKANOWANIE
 1s  - 1,00

FAKS
  krajowy 1s – 1,00
  międzynarodowy 1s – 2,00

BINDOWANIE
grzbiet 8 mm/szt.  – 0,20
grzbiet 12mm/szt. – 0,30
grzbiet 14 mm/szt. – 0,40